അംഗങ്ങൾ

 

അഡ്വ. ഡി. സുരേഷ് കുമാര്‍

സ്വപ്നം, പാറക്കുഴി, റസൽപുരം പി.ഓ.

തിരുവനന്തപുരം – 695501

(മലയിൻകീഴ് ഡിവിഷൻ) ഫോൺ : 9895700135

 

അഡ്വ. എ. ഷൈലജ ബീഗം

വടക്കേ ബംഗ്ലാവ്, മണനാക്ക്, പെരുംകുളം പി.ഓ.

തിരുവനന്തപുരം – 695102  

ഫോൺ : 9447388577

 

ശ്രീമതി സുനിത എസ്.

54, എ. എസ്. ഭവൻ, അജയപുരം, പനയമുട്ടം പി. ഓ.

തിരുവനന്തപുരം – 695561

ഫോൺ : 7594827867

 

ശ്രീമതി വി. ആര്‍. സലൂജ 

പനനിന്ന പുത്തൻവീട്, മാങ്കൂട്ടം, തിരുപുരം പി.ഓ.   

തിരുവനന്തപുരം    

ഫോൺ : 9497692984

 

ശ്രീ. എം. ജലീല്‍

ജലീൽ മൻസിൽ, കണിയാപുരം, കല്ലുപാലം പി. ഓ.

തിരുവനന്തപുരം – 695584

ഫോൺ : 9447583203

 

ശ്രീ. വിളപ്പില്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍

VP II 385, പുണർതം, മൈലാടി, പുളിയറക്കോണം പി.ഓ.

തിരുവനന്തപുരം – 695573   

ഫോൺ : 9495549518  

 

ശ്രീമതി ഗീതാ നസീര്‍

സിന്ദൂരം, വെൺകുളം, ഇടവ പി.ഓ.

തിരുവനന്തപുരം – 695311

ഫോൺ : 9048070792

 

ശ്രീമതി ബേബി സുധ

തമ്പ്, പള്ളിക്കൽ, പകൽക്കുറി പി.ഓ.

തിരുവനന്തപുരം – 695604  

ഫോൺ : 9446105152

 

ശ്രീ. ജി.ജി. ഗിരികൃഷ്ണന്‍

കൃഷ്ണാലയം, കിളിമാനൂർ, പോങ്ങനാട് പി.ഓ.

തിരുവനന്തപുരം – 695601

ഫോൺ : 9656922223

 

ശ്രീമതി ബിന്‍ഷ ബി. ഷറഫ്

ബിൻഷ മൻസിൽ, കിളിമാനൂർ, നഗരൂർ പി.ഓ.

തിരുവനന്തപുരം – 695601   

ഫോൺ : 9496301231

 

ശ്രീമതി കെ. ഷീലാകുമാരി

ഇരുമ്പലം, മാണിക്കൽ, വെഞ്ഞാറമ്മൂട് പി.ഓ.

തിരുവനന്തപുരം – 695607

ഫോൺ : 9497642128

 

ശ്രീമതി സോഫി തോമസ്

വഴുതനപ്പള്ളി ഹൗസ്, സെൻറ് മേരീസ്, കൊച്ചുവിള പി. ഓ.

തിരുവനന്തപുരം – 695563  

ഫോൺ : 9072812016

 

ശ്രീമതി എ. മിനി

ചാമവിള  വീട്, ചാമവിള, കുറ്റിച്ചൽ പി. ഓ.

തിരുവനന്തപുരം – 695574

ഫോൺ : 9129742051

 

ശ്രീ. വെള്ളനാട് ശശി

കൃഷ്ണകൃപ, കുളക്കോട്, വെള്ളനാട് പി. ഓ.

തിരുവനന്തപുരം – 695543  

ഫോൺ : 9745528977

 

ശ്രീമതി രാധിക വി.

പങ്കജ് ഭവൻ, പുളിങ്കോട്, പൂവച്ചൽ പി. ഓ.

തിരുവനന്തപുരം – 695575

ഫോൺ : 8921884557

 

ശ്രീമതി ആര്‍.കെ. അന്‍സജിത റസ്സല്‍

സന്തോഷ് ഭവൻ, തെറ്റിയറ, മണ്ണാംകോണം പി. ഓ.

തിരുവനന്തപുരം – 695125

ഫോൺ : 9447003579

 

ശ്രീ. വി.എസ്. ബിനു

ബി. കെ. കൊട്ടേജ്, നടൂർക്കൊല്ല, ചായ്ക്കോട്ടുകോണം  പി. ഓ.

തിരുവനന്തപുരം – 695122

ഫോൺ : 9446195035

 

ശ്രീമതി സൂര്യ എസ്. പ്രേം

ഹരിശ്രീ, തിനവിള, വിരാലി, കുളത്തൂർ, ഉച്ചക്കട പി. ഓ.  

തിരുവനന്തപുരം – 695506   

ഫോൺ : 8848628827

 

ശ്രീ. വത്സലകുമാര്‍

വലിയ പുത്തൻ വീട്, നെല്ലിവിള, വെങ്ങാനൂർ, നെല്ലിവിള പി.ഓ.

തിരുവനന്തപുരം

ഫോൺ : 9656050807

 

ശ്രീ. വിനോദ് കോട്ടുകാല്‍

വിനോദ്  മന്ദിരം, മണ്ണോട്ടുകോണം, പയറ്റുവിള പി. ഓ.

തിരുവനന്തപുരം – 695501  

ഫോൺ : 9995005502

 

ശ്രീ. ഭഗത് റൂഫസ്  ആര്‍.എസ്.

ജാനിസ് വില്ല, ആഴാകുളം, വിഴിഞ്ഞം പി. ഓ.

തിരുവനന്തപുരം – 695521  

ഫോൺ : 9995853595

 

ശ്രീ. കെ.വി. ശ്രീകാന്ത്

ഒഴുകുപാറ വീട്, പെരുംകൂർ, വെമ്പായം, കൊഞ്ചിറ പി. ഓ

തിരുവനന്തപുരം – 695615  

ഫോൺ : 9446304660

 

ശ്രീ. വേണുഗോപാലന്‍ നായര്‍

കൃഷ്ണ വിലാസം, മഞ്ഞമല, മഞ്ഞമല പി. ഓ.

തിരുവനന്തപുരം – 695313

ഫോൺ : 9847197391

 

ശ്രീമതി ഉനൈസ അന്‍സാരി

എസ്. എസ്. മൻസിൽ, ചിറ്റാറ്റ്മുക്ക്, ചിറ്റാറ്റ്മുക്ക്  പി. ഓ.

തിരുവനന്തപുരം  

ഫോൺ : 9562477175

 

ശ്രീ. ആര്‍. സുഭാഷ്

വയലിൽ  വീട്, കടകം, ചിറയിൻകീഴ് പി. ഓ.

തിരുവനന്തപുരം

ഫോൺ : 9446484420

 

ശ്രീമതി വി. പ്രിയദര്‍ശിനി

അരുണോദയം, ശ്രീനാരായണപുരം, വടശ്ശേരിക്കോണം പി. ഓ.

തിരുവനന്തപുരം – 695143  

ഫോൺ : 8129994591