ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം

ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം
ഭാരവാഹികൾ
ശ്രീ. ശ്രീകണ്ഠന്‍ നായര്‍   - ചെയര്‍മാന്‍,   മെമ്പര്‍, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്                             
ശ്രീ. കെ.ശിവകുമാര്‍ -വൈസ്ചെയര്‍മാന്‍, റിട്ട. ജോയിന്‍റ് ഡെവലപ്മെന്‍റ് കമ്മീഷണര്‍, ഗ്രാമവികസനം ഫോണ്‍. 9447194365
ജില്ലാമിഷന്‍ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍, കുടുംബശ്രീ  - കണ്‍വീനര്‍   
അംഗങ്ങള്‍
ഗിരീഷ്കുമാര്‍ കഛആ റിട്ട മാനേജര്‍ ഫോണ്‍ 9447657480
ശ്രീ. സത്യശീലന്‍ കിളിമാനൂര്‍, 
ശ്രീ. ജൂബിലി വിനോദ് കരവാരം   ഫോണ്‍ 9539594205

 

അറിയിപ്പുകൾ

View All